บริการ

เรามีความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมความชื้นและสภาวะอากาศแบบครบวงจร
โดยสามารถซ่อม/ดูแลรักษาระบบของเครื่องควบคุมความชื้นทุกยี่ห้อ

Electric installation work

Electric installation work

– Installation;
- Sanding;
– Refinishing;
– Repairs;
– Maintenance;
– Custom design work;
Read more
Scroll To Top