ประวัติความเป็นมา

หจก.ดรายเออร์ กรุ๊ปได้ทำการก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ.2548 ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการ ออกแบบจัดหาและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ต่อมาปี พ.ศ. 2552 ได้เปิด บริษัท ดรายเออร์ กรุ๊ป จำกัด ได้เพิ่ม การนำเข้าและผลิตภัณฑ์เครื่องลดความชื้นและระบบปรับอากาศลดความชื้นให้แก่ อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์
อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เกษตร โรงพยาบาล (ห้องปฏิบัติการ) ห้องควบคุม ความชื้นสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ

บริการของบริษัท ดรายเออร์ กรุ๊ปฯ มีดังนี้

 • - ผลิต,จำหน่ายและให้เช่าเครื่องลดความชื้นระบบวงล้อดูดความชื้น
 • - ผลิต,จำหน่ายและให้เช่าเครื่องลดความชื้นระบบใช้สารทำความเย็น
 • - ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น
 • - นำเข้า,จำหน่ายและให้เช่าเครื่องเพิ่มความชื้น
 • - ผลิตเครื่องปรับอากาศลดความชื้น
 • - นำเข้าและจำหน่าย Energy Recovery Wheel
 • - ผลิตและออกแบบ Run Around Coil
 • - ผลิตและติดตั้ง Evap Coil
 • - ผลิตและติดตั้ง Steam Coil
 • - รับซ่อม Evap และ Steam Coil
 • - Heat pipe for HVAC
 • - บริการตรวจเช็ค หรือ ซ่อมเครื่องดูดความชื้น และเพิ่มความชื้น ทุกยี่ห้อ

* งานบริการพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย *

 • - ทดลองใช้เครื่องก่อนตัดสินใจซื้อ (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • - รับเครื่องมาซ่อมเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)
Scroll To Top